همايون كاتوزيان در گفت و گو با راديو فردا درباره اينكه تلاش مورخان تا چه حد به روشنگرى در اين زمينه (و موضوع هاى مشابه تاريخى) انجاميده و چرا پس از گذشت مدت هاى مديد حتى بر سر تعريف ماهيت اين رويداد اثر گذار تاريخى اختلاف نظر وجود دارد دیدگاه های خود را همایون کاتوزیان تمهيدات كودتا از ماه ها پيش از مرداد

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها